WINDYKACJA W ROSJI

Długi zwykle wynikają z różnego rodzaju umów kredytowych, rachunków, orzeczeń sądowych i innych umów, stosowanych w konkretnej sytuacji. Odzyskiwanie długów to dość drażliwa i głęboko poruszająca kwestia zarówno dla kredytora, jak i dla samego dłużnika. Sposób odzyskania długu zależy od szeregu kryteriów: rodzaj dokumentu potwierdzający dług, jego forma i metoda windykacji wybrana przez powoda. W Rosji, gdzie system prawny jest specyficzny, fachowa wiedza o takich dokumentach i kryteriach decyduje o 95% sukcesu.

SKONTAKTUJ SIĘ

Nie masz czasu? zadzwoń niezwłocznie +370 646 02954

Ostatnio na arenie międzynarodowej pojawiła się wiadomość, że rosyjscy obywatele, na podstawie różnych umów, osiągnęli rekordowy poziom pożyczania pieniędzy. Tymczasem dane rosyjskiego banku centralnego wskazują, że spółki tego kraju również toną w dlugach. W rezultacie usługa windykacji w Rosji stała się bardzo aktualna dla wielu prawnikow. Więc co trzeba wiedziec o procesie windyjacji w Rosji?

 

Odpowiednia i profesjonalna pomoc prawna

Oczywiście każdy z nas wszelkie problemy, również odzyskiwanie długów, najpierw próbuje rozwiązać samodzielnie. W takim wypadku próbuje się kontaktować z dłużnikiem, pyta się, dlaczego nie dokonano płatności. Wysyłanie przypomnień, powtórne wysyłanie faktur – to czynności za pomocą których próbuje się odzyskać pożyczone pieniądze. Jednak taki sposób często bywa nieskuteczny. Dlatego naleóy szukać profesjonalnej pomocy.

Jak wskazuje praktyka w zakresie prawa, a także doświadczenie klientów, najlepsze wyniki w sprawach windykacyjnych można uzyskać jedynie łącząc działalność detektywistyczną wraz z wiedzą procesów prawnych. Eksperci z wieloletnim doświadczeniem, nawet na pierwszym etapie, tzn. porozumiewając się pokojowo z dłużnikiem, mogą osiągnąć lepsze wyniki niż niemający doświadczenia kredytor, który próbuje wszystko uporządkować własnymi siłami.

WIADOMOŚĆ OD ZAŁOŻYCIELA

JKSTRATEGY – Profesjonalna międzynarodowa oraz krajowa pomoc prawna i detektywistyczna, międzynarodowo skuteczna gwarancja zwrotu długów.

Cel naszego zespołu – pomóc klientowi w realizacji jego prawnych interesów w różnych sytuacjach, zapewniając najwyższe standardy etyki zawodowej na każdym etapie rozwiązywania problemów. Zapewniamy profesjonalizm, przejrzystość i niezawodność.

Udowodnij swoje prawo skutecznie!

Chcąc bronić swoich interesów prawnych i osiągnąć najlepsze wyniki, warto skorzystać z profesjonalnej międzynarodowej i krajowej pomocy prawnej oraz detektywistycznej, wybierając mającego długoletnie doświadczenie wykwalifikowanego specjalistę.

Powierz swoje problemy doświadczonemu oraz wykwalifikowanemu prawnikowi!

Powodzenia!

Jan Kondratovič

SKONTAKTUJ SIĘ

Nie masz czasu? zadzwoń niezwłocznie +370 646 02954

Windykacja w Rosji sposoby i etapy

Patrząc na specyfikę odzyskiwania długów w Rosji, można wyróżnić dwa główne etapy: windykację pozasądowa i sadowa. Jednak wielu prawników stosuje szereg innych rozwiązań w kwestii windykacji, próbując rozwiązać spór o odzyskanie długu przed dotarciem do sali sądowej, zachowując przy tym reputację, czas klienta, pieniądze i zdrowie emocjonalne. Oto niektóre z najszybszych i najskuteczniejszych rozwiązań windykacyjnych.

Prace przygotowawcze, badanie biznesu. Jak już wspomniano, prawnicy, którzy łączą działalność detektywistyczną i prawną, mają możliwość korzystania z różnych technik odzyskiwania długów. Jedną z nich jest poszukiwanie osobiste, inaczej znane jako badanie biznesowe. W bezpośredniej komunikacji z dłużnikiem można zachęcić do zrozumienia konsekwencji zadłużenia i jednocześnie obiektywnej ocenić sytuacę dłużnika. Faza przygotowawcza obejmuje wykorzystanie takich narzędzi jak: telefoniczne ostrzeżenie dłużnika, publiczne ujawnienie danych, wykorzystanie pieczęci, która informuje, że dłużnik zostanie włączony do rejestru publicznego.

Windykacja pozasądowa. Na tym etapie podejmowane są próby rozwiązania sporu dotyczącego odzyskiwania długów w drodze negocjacji. Działania detektywistyczne wybranych prawników pozwalają zidentyfikować adres dłużnika, numer telefonu, dokonują analizę zadłużenia i ocenę profile. Odnalezione fakty, profesjonalna ich prezentacja i doskonały język rosyjski podczas rozmów są często dobrymi sojusznikami prawników. W ten sposób, jeśli sprawa zostanie uregulowana w procesie pozasądowym, oszczędza się znaczną ilość czasu i pieniędzy klientów. Jest to trudne zadanie, które wymaga zarówno profesjonalnej wiedzy, jak i praktycznego doświadczenia.

Postępowanie sądowe. Jeśli nie osiągnie się porozumienia drogą negocjacji, prawnicy doradzą klientowi, aby odzyskał pieniądze drogą sądową. Standardowe warunki w drodze windykacji obowiązują zarówno jak dla rosyjskiej osoby prawnej tak i fizycznej. Nie ma potrzeby płacania kosztów do przodu „opłata za skuteczność” jest wypłacana dopiero po odzyskaniu długu.

Możesz być zainteresowany:
https://jkstrategy.eu/windykacja/na-litwie/
https://jkstrategy.eu/windykacja/na-lotwie/
https://jkstrategy.eu/windykacja/windykacja-w-polsce/

DLACZEGO MÓJ ZESPÓŁ?

95% wygranych spraw
Działamy na skalę międzynarodową
Długoletnie doświadczenie
Uznanie klientów

Postępowanie egzekucyjne. Sąd wydaje decyzję nakazującą dłużnikowi spłacenia wymaganego długu i ustala konkretny termin. Niezastosowanie się do tego spowoduje wymuszone środki egzekucyjne:

  • egzekucja ze środków dłużnika.
  • gzekucja z majątku dłużnika, w tym majątku innych osób lub przedsiębiorstw.
  • abranie dokumentów potwierdzających prawa dłużnika.
  • gzekucja z pensji, emerytury lub innych dochodów dłużnika.
  • dministrowanie majątku dłużnika i wykorzystanie otrzymanych środków na pokrycie długu.

Są to najważniejsze, najczęściej używane sposoby, ale cała lista jest znacznie dłuższa. Jedynie przy pomocy profesjonalnego prawnika, który będzie reprezentował Twoje interesy podczas procesu, zastosowane zostaną najbardziej odpowiednie i skuteczne w konkretnym przypadku środki egzekucyjne.

Działania zapobiegawcze w praktyce rosyjskiej windykacji

Innym ważnym powodem poszukiwania prawników z dość szerokim zakresem usług jest możliwość zapobiegania nieprzyjemnemu i skomplikowanemu procesowi windykacji zarówno w Rosji jak i w innych krajach. O czym mowa? To pieczęć prewencyjna. Prawnicy twierdzą, że ostatnio jest to bardzo popularne narzędzie do odzyskiwania należności. Jest to naprawdę niedrogi, ale dość skuteczny sposób na zachęcenie drugiej strony do uświadomienia sobie, że płatności są nieuniknione. Prewencyjną pieczęc można znaleźć na fakturach. Jest to doskonały informator o konsekwencjach ewentualnych opóźnień w płatnościach. Jak wiesz, takie środki zapobiegawcze pozwalają uniknąć poważnych strat finansowych i moralnych w przyszłości, jeśli planujesz lub już podpisałeś umowę pożyczki.

CERTYFIKATY