międzynarodowe biuro windykacyjne

Międzynarodowa Windykacja

Specjalizujemy się w windykacji skomplikowanych wierzytelności na terenie Litwy, Polski, Łotwy, Estonii, Rumunii, Słowacji, Białorusi, Rosji, Ukrainy. Pracujemy na terenie Unii Europejskiej.

W tym miesiącu oferujemy BEZPŁATNY plan odzyskiwania długów.

Jan Kondratovič

Windykacja prowadzona jest w następujących krajach:

Kraje UE:

Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Włochy

Kraje trzecie:

Białoruś
Rosja
Serbia
Ukraina

JAK TO DZIAŁA:

  1. Wywiad gospodarczy – zebranie dowodów
  2. Windykacja polubowna
  3. Postępowanie sądowa
  4. Postępowanie egzekucyjne
  5. Postępowanie upadłościowe
  6. Postępowanie karne
  7. Zawarcie ugoda z dłużnikiem – zawieszenie kary

 

DLACZEGO MY? 

  • Profesjonalna międzynarodowa i krajowa pomoc prawna oraz detektywistyczna.
  • Skutecznie udowodnij swoje prawa!
  • Powierz swoje problemy doświadczonemu oraz wykwalifikowanemu prawnikowi.

Jest wiele czynników, których każdy biznes chciałby uniknąć. Długi nie są również wyjątkiem: opóźnienia płatności towarów lub usług mogą mieć negatywny wpływ na działalność. Jednak w obliczu trudności, takich jak zaległe płatności, ważne jest, aby skontaktować się z profesjonalistami. Najlepsze wyniki można osiągnąć tylko wtedy, gdy windykacja odbywa się poprzez działalność detektywistyczną i procesy prawne.

W zależności od sytuacji mogą być zastosowane następujące rozwiązania:

Prace przygotowawcze – świetnie się sprawdzają,  gdy chcemy zachęcić dłużnika do pokrycia  zobowiązań finansowych:

telefoniczne ostrzeżenie dłużnika;

wysłanie wezwania do zapłaty do dłużnika wraz ostrzeżeniem o publikacji danych;

zastosowanie pieczątki na dokumentach finansowych, informującej, że dłużnik może zostać wpisany do publicznego rejestru.

Pozasądowe odzyskiwanie długów

Zawsze warto drogą negocjacji dążyć do rozwiązania, które byłoby pomyślne dla obu stron, tym sposobem unikając formalności oraz dodatkowych kosztów. Dlatego właśnie pozasądowe odzyskiwanie długów jest wspaniałym rozwiązaniem. Najpierw ustawiany jest adres i telefon dłużnika; przeprowadzana jest analiza długu i ocena profilu; powoływane są osoby odpowiedzialne za wykonanie postępowania; jest wysyłane wezwanie do zapłaty i rozpoczynają się negocjacje.

 

Sprawa: windykacja na LITWIE

Dowiedz się, w jaki sposób skutecznie zasądziliśmy większość roszczeń: dług (25 630 EUR); odsetki (690, 96 EUR); koszty postępowania sądowego (592 EUR)

Skolos išieškojimas Lietuvoje

Sprawa: windykacja w ROSJI

W 2016 roku klient (polska firma) wystąpił o windykację należności w Rosji. Zadłużenie wyniosło 20 435 EUR. Dowiedz się, jak nam się udało.

Odzyskiwanie osobiste

Odzyskiwanie osobiste (bezpośrednie odzyskiwanie) jest skutecznym sposobem na odzyskanie długów. Komunikowanie się bezpośrednio z dłużnikiem, odwiedzenie go i uświadomienie konsekwencji odmowy lub opóźnienia spłaty długów. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest możliwość obiektywnej oceny sytuacji dłużnika.

 

Sprzedaż oraz kupno ugów

W razie potrzeby można dokonać kupna - sprzedaży długów. Jest to użyteczne, ponieważ zapobiega sporom z dłużnikami; kłopotom związanym z procesem windykacji; a dług zostanie zamieniony na pieniądze w bardzo krótkim czasie.

 

Działania zapobiegawcze: pieczęć prewencyjna

Oferujemy również rozwiązanie zapobiegawcze, które może pomóc w zapobieganiu procesowi odzyskiwania długów w przyszłości. Jest to pieczęć prewencyjna, niedrogi i skuteczny sposób zachęcenia drugiej strony do dokonywania płatności w terminie. Pieczęć prewencyjna na fakturach informuje o konsekwencjach opóźnień w płatnościach.

 

Działalność detektywistyczna i obsługa prawna są wykorzystywane do maksymalizacji skuteczności windykacji.

Celem działalności detektywistycznej jest zebranie istotnych informacji, które mogą pomóc w realizacji interesów klienta (dane dotyczące pochodzenia, pokrewieństwa, biografii dłużnika; dane niezbędne w postępowaniu karnym, cywilnym, pracowniczym, ubezpieczeniowym lub administracyjnym; szczegóły dotyczące niezawodności i wypłacalności osób itp.). Obsługa prawna obejmuje reprezentację klienta w postępowaniach sądowych; przekazanie sprawy do organów ścigania; ocena dokumentów i przygotowanie nowych; przekazenie sprawy sądowi właściwemu; monitorowanie procesu i odwoływanie się od niekorzystnych decyzji.

 

Odzyskiwanie operacji przeprowadzane jest na Litwie, w Polsce, na Łotwie, w Estonii, Rosji, na Białorusi i Ukrainie. Najwyższe standardy etyki zawodowej są gwarantowane na każdym etapie rozwiązywania problemów; niezawodność; poufność i przejrzystość.

 

Windykacja jest najskuteczniejsza w połączeniu z profesjonalną usługą detektywistyczną i prawniczą. Udowodnij swoje prawo skutecznie, powierzając swoje problemy doświadczonemu i wykwalifikowanemu profesjonaliście.

Skontaktuj się

Nie masz czasu? zadzwoń niezwłocznie +370 646 02954

Działalność detektywistyczna i obsługa prawna są wykorzystywane do maksymalizacji skuteczności windykacji.

Celem działalności detektywistycznej jest zebranie istotnych informacji, które mogą pomóc w realizacji interesów klienta (dane dotyczące pochodzenia, pokrewieństwa, biografii dłużnika; dane niezbędne w postępowaniu karnym, cywilnym, pracowniczym, ubezpieczeniowym lub administracyjnym; szczegóły dotyczące niezawodności i wypłacalności osób itp.). Obsługa prawna obejmuje reprezentację klienta w postępowaniach sądowych; przekazanie sprawy do organów ścigania; ocena dokumentów i przygotowanie nowych; przekazenie sprawy sądowi właściwemu; monitorowanie procesu i odwoływanie się od niekorzystnych decyzji.

Odzyskiwanie operacji przeprowadzane jest na Litwie, w Polsce, na Łotwie, w Estonii, Rosji, na Białorusi i Ukrainie. Najwyższe standardy etyki zawodowej są gwarantowane na każdym etapie rozwiązywania problemów; niezawodność; poufność i przejrzystość.

Windykacja jest najskuteczniejsza w połączeniu z profesjonalną usługą detektywistyczną i prawniczą. Udowodnij swoje prawo skutecznie, powierzając swoje problemy doświadczonemu i wykwalifikowanemu profesjonaliście.